top of page

2017년 제3회 8.15 기독대성회 & 8월 프랑스 선교

press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom

2017년 6월 제15회 아프리카 선교 & FOFE (아프리카 열방교회 미래 일꾼 양성)

press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom

2016년 8월 프랑스선교  Mission en France

DSC_6253
DSC_6253
press to zoom
DSC_6126
DSC_6126
press to zoom
DSC_6097
DSC_6097
press to zoom
DSC_6084
DSC_6084
press to zoom
DSC_5743
DSC_5743
press to zoom
DSC_5600
DSC_5600
press to zoom
DSC_5489 복사본
DSC_5489 복사본
press to zoom
DSC_4764
DSC_4764
press to zoom
DSC_4760
DSC_4760
press to zoom

2016년 아프리카 꽁그레  Congré en Afrique

1H0A9995
1H0A9995
press to zoom
1H0A1233
1H0A1233
press to zoom
1H0A1259
1H0A1259
press to zoom
1H0A1204
1H0A1204
press to zoom
1H0A1184
1H0A1184
press to zoom
1H0A1177
1H0A1177
press to zoom
1H0A1174
1H0A1174
press to zoom
1H0A1154
1H0A1154
press to zoom
1H0A1163
1H0A1163
press to zoom

2015년 8월 꽁그레 Congré

1H0A9980
1H0A9980
press to zoom
1H0A9977
1H0A9977
press to zoom
1H0A9957
1H0A9957
press to zoom
1H0A9877
1H0A9877
press to zoom
1H0A9806
1H0A9806
press to zoom
1H0A9756
1H0A9756
press to zoom
1H0A9726
1H0A9726
press to zoom
1H0A9685
1H0A9685
press to zoom
1H0A9641
1H0A9641
press to zoom

2015년 7월 프랑스선교  Mission en France

NJ4A4510
NJ4A4510
press to zoom
NJ4A4423
NJ4A4423
press to zoom
NJ4A4317
NJ4A4317
press to zoom
NJ4A4270
NJ4A4270
press to zoom
NJ4A4094
NJ4A4094
press to zoom
NJ4A3245
NJ4A3245
press to zoom
NJ4A2007
NJ4A2007
press to zoom
NJ4A1232
NJ4A1232
press to zoom
NJ4A1307
NJ4A1307
press to zoom
2015 프랑스선교

2015년 릴 선교  Mission à Lille

1H0A0629
1H0A0629
press to zoom
1H0A0594
1H0A0594
press to zoom
1H0A0591
1H0A0591
press to zoom
1H0A0527
1H0A0527
press to zoom
1H0A0524
1H0A0524
press to zoom
1H0A0501
1H0A0501
press to zoom
1H0A0464
1H0A0464
press to zoom
1H0A0437
1H0A0437
press to zoom
1H0A0423
1H0A0423
press to zoom

2014년 7월 아프리카선교  Mission en Afrique

NJ4A9323
NJ4A9323
press to zoom
NJ4A9120
NJ4A9120
press to zoom
NJ4A9072
NJ4A9072
press to zoom
NJ4A9010
NJ4A9010
press to zoom
NJ4A8921
NJ4A8921
press to zoom
NJ4A8188
NJ4A8188
press to zoom
NJ4A9266
NJ4A9266
press to zoom
NJ4A8119
NJ4A8119
press to zoom
NJ4A8074
NJ4A8074
press to zoom
bottom of page